O tvrtki 

 

ELSTAR , DRUŠTVO S OGRANIĆENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE , ELSTAR d.o.o

SJEDIŠTE: KARLA HUGUESA 28,52440 POREČ- PARENZO

SUD - TRGOVAČKI SUD U PAZINU

BROJ UPISA U SUD.REG. - Tt - 20/5657-1 red.broj 6(25.07.2020)

PREZIME ČLANA UPRAVE - KLAUDIO MILOKANOVIĆ  OIB: 33328552682 V.GORTANA 3 VIŠNJAN

TVRTKA I SJEDIŠTE KOD KOJE DRŽI RAČAUN: ISTRSKA KREDITNA BANKA, DIONIČKO DRUŠTVO, OIB: 65723536010 ERNESTA MILOŠA 1 UMAG - UMAGO BROJ RAČUNA : HR4423800061110019357

Opći ugovorni uvjeti

 

Ovi Opći ugovorni uvjeti (u daljnjem tekstu: OUU) sadržavaju prava i obveze trgovačkog društva Elstar
d.o.o Karla Huguesa 28 Poreč , OIB:84543060118 , e-mail: elstar@pu.t-com.hr (u daljnjem tekstu:
Dobavljač) kojeg zastupa direktor Klaudio Milokanović i korisnika usluga elektroničkog trgovanja - web
trgovine (u daljnjem tekstu: Kupac), prilikom postupka naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno
reklamacije robe ponuđene na web stranicama društva Elstar d.o.o
DEFINICIJE

ELSTAR /DOBAVLJAČ je trgovačko društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, sa
sjedištem u Poreču , Karla Huguesa 28 , pod brojem MBS: 20/5657 , OIB: 84543060118 , sa
transakcijskim računom otvorenim kod ISTRSKA KREDITNA BANKA, DIONIČKO DRUŠTVO, OIB:
65723536010 ERNESTA MILOŠA 1 UMAG - UMAGO BROJ RAČUNA : HR4423800061110019357
KUPAC je fizička osoba, korisnik usluga elektroničkog trgovanja - web trgovine putem web stranice
www.hr.traconelectric.com, koja je starija od 18 godina i koja u web trgovini odabere barem jedan
proizvod, ubaci ga u košaricu, preuzme ponudu/predračun preko e-maila i na temelju toga izvrši plaćanje
Dobavljaču, i to virmanom (uplatnicom) u banci, pošti ili FINI, ili uplatom putem interneta,
Dobavljač i Kupac za potrebe ovih Općih ugovornih uvjeta zajedno se nazivaju Stranke,
Cijene predstavljaju izraženu maloprodajnu cijenu.
Valuta plaćanja računa je hrvatska kuna (kn).
1. Opće informacije i nastanak ugovora između Stranaka

1.1. Ovi OUU vrijede za sve usluge elektroničkog trgovanja (u daljnjem tekstu: Elstar web trgovina) koje
se obavljaju na području Republike Hrvatske putem web stranice www.elstar.hr (u daljnjem tekstu: web
stranica), izimeđu Dobavljača i Kupca.

1.2. Kupovina preko Elstar web trgovine propisana je odredbama Zakona o elektroničkoj trgovini (NN
173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14), a obavješćivanje potrošača se vrši prema odredbama čl.57.st. 1.
Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15) i Pravilnika o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača
na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN
72/14).

1.3. Kupovanje u Elstar web trgovini je moguće putem narudžbe poslane u elektroničkom obliku na način
koji je određen ovim OUU-ima.

1.4. Usluge Elstar web trgovine imaju pravo koristiti sve punoljetne fizičke osobe ukoliko se putem web
stranice valjano i uspješno registriraju, te odredbe ovih OUU prihvaćaju obvezatnim.

1.5. Ugovor između Stranaka nastaje nakon što Kupac ispuni sva obavezna polja narudžbenice, provjeri

i po potrebi ispravi upisane podatke, te potvrdi narudžbu klikom na ikonu ’Naručivanje sadržaja košare’.
Ugovor sastavljen između Stranaka na ovaj način, na hrvatskom jeziku, smatra se pisanim ugovorom,
Dobavljač ga urudžbira i čuva do roka propisanog relevantnim primjenjivim propisima.

1.6. Služba za kupce: Elstar d.o.o

Adresa: Karla Huguesa 28, Poreč

Radno vrijeme: (od ponedjeljka do petka: 7:30 - 19h , subotom 7:30 -14h)

Informacije o kolačićima (cookies)

 

Elektro entar Elstar web trgovina o svojim kupcima ne prikuplja nikakve podatke koje nisu oni sami dali. Međutim, kupac i ovom prigodom izrazito prihvaća, radi boljeg ispunjavanja njegovih zahtjeva, da Poslužitelj na kupčevo računalo postavi male pakete podataka, tzv. kolačiće (cookies).

Kolačiće kupac može obrisati sa svog računala, ili može preglednik postaviti tako da blokira kolačiće.

Kupac prima na znanje da Elektro centar Elstar web trgovina koristi tzv. privremene kolačiće (session cookies) i dugotrajne kolačiće (long term cookies).

Privremeni kolačići podatke pohranjuju samo dok kupac koristi web trgovinu, a nakon toga se obrišu.

Dugotrajni (stalni) kolačići podatke pohranjuju na dulje vrijeme, odnosno do stvarnog ručnog brisanja. Vrijeme pohranjivanja kolačića ovisi i o postavkama internet preglednika koji kupac koristi.

Kupac prima na znanje da Elektro centar Elstar web trgovina ovisno o funkcionalnosti koristi različite konverzacijske kolačiće (conversional cookies) koji omogućuju analizu pojedinih prodajnih kanala, slijedne kolačiće (tracking cookies) koji zajedno s konverzacijskim kolačićima omogućuju točniju analizu kanala; kolačiće koji prate kupovne navike (remarketing cookies) na osnovu kojih kupac dobiva individualne sadržaje i oglase; analitičke kolačiće (analytical cookies) koji prate kupčeve navike korištenja web-mjesta; te nezaobilazne kolačiće (inevitable cookies) koji poslužuju podatke u svezi osnovnih funkcija (npr. traženja).

Izjava o zaštiti privatnosti 

 

 

 • Poduzimamo sve predvidljive napore kako bismo osigurali da štitimo i poštujemo povjerljivost vaših osobnih podataka implementiranjem svih potrebnih tehničkih i organizacijskih mjera sadržanih u važećim zakonima i pravilima u svezi zaštite osobnih podataka, uključujući EU 679/2016 Opću uredbu o zaštiti podataka (“GDPR”).

 • Svrha je ovoga poglavlja da vas informiramo o osobnim podacima koje obrađujemo kada nam ih vi izravno ili putem Stranice date, kao i o načinu na koji obrađujemo te podatke.

 • 6.1. U skladu s važećim zakonima i pravilima u svezi zaštite osobnih podataka (GDPR) - osobni podatak je definiran kao svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili može biti utvrđen. Načelno osobni podaci na koje se ovo odnosi i koje ELEKTRO CENTAR ELSTAR obrađuje su ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, OIB, kod Člana, AWB identifikacijski kod za dostavu radi dostave proizvoda itd.

 • 6.1.1 Osobni podaci koje ELEKTRO CENTAR ELSTAR prikuplja i obrađuje su: ime i prezime, adresa (poštanska adresa za dostavu robe), e-mail adresa, telefonski broj, UUID broj, kod Člana, podaci za račun (radi izvršenja narudžbe), glas, bankovni podaci (u slučaju vraćanja novca), podaci o računu na društvenim mrežama.

 • Ne prikupljamo niti obrađujemo osjetljive osobne podatke koje GDPR definira kao posebnom vrstom podataka. Također, ne želimo prikupljati i obrađivati osobne podatke osoba mlađih od 18 godina.

 • 6.1.2 Stoga, sukladno GDPR-u, voditelji za trenutno obrađivanje osobnih podataka (Voditelji obrade) je sljedeće društvo: ELSTAR , DRUŠTVO S OGRANIĆENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE , ELSTAR d.o.o SJEDIŠTE: KARLA HUGUESA 28,52440 POREČ- PARENZOSUD - TRGOVAČKI SUD U PAZIN BROJ UPISA U SUD.REG. - Tt - 20/5657-1 red.broj 6(25.07.2020)PREZIME ČLANA UPRAVE - KLAUDIO MILOKANOVIĆ  OIB: 33328552682 V.GORTANA 3 VIŠNJANTVRTKA I SJEDIŠTE KOD KOJE DRŽI RAČAUN: ISTRSKA KREDITNA BANKA, DIONIČKO DRUŠTVO, OIB: 65723536010 ERNESTA MILOŠA 1 UMAG - UMAGO BROJ RAČUNA : HR4423800061110019357, te poduzima sve što zahtijevaju lokalni propisi i GDPR u upravljanju vašim osobnim podacima uz najviše sigurnosne mjere i samo za spomenute svrhe. Osobni podaci su prikupljeni/obrađeni itd. za vrijeme ovoga ili prijašnjega trgovačkog odnosa među strankama, na što ste dali izričitu suglasnost, a sukladno zakonima koji su bili na snazi u datom momentu.

 • 6.1.3 ELEKTRO CENTAR ELSTAR vas obavještava da su detalji iz čl. 6.1 i narednih članaka isključivo dani kao primjer, a ne kao cjeloviti, te vas se izvještava da se podaci prikupljeni za ugovorene usluge i koji su dani od strane Člana, dolje potpisani će samo prikupljati minimalne količine osobnih podataka koji su potrebni radi ispunjavanja svrha/aktivnosti od strane ELEKTRO CENTRA ELSTAR.

 • 6.2. U okviru upravljanja Stranicom, ELEKTRO CENTAR ELSTAR prikuplja specifične podatke (“osobni podaci”) koji se odnose na ispitanike, podatke koje su dali sami ispitanici putem Stranice, izričitom i dobrovoljnom privolom, izravno (npr. Ime i prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj itd) ili neizravno (npr. IP adresa, UUID itd.).

 • 6.3. Svrhe u koje ELEKTRO CENTAR ELSTAR obrađuje osobne podatke koje mu je dao Član/Korisnik su sljedeće:

 • - obrada narudžbi i plaćanja, - izvršavanje ugovornih obveza s partnerima u računovodstvene svrhe, - poboljšanje marketinških aktivnosti, - rješavanja svih zahtjeva u odnosu na ispunjenje narudžbi, - marketinška komunikacija, - upravljanje korisničkim računima na ELSTAR platformi, - statističke svrhe. - povratna informacija na naše servise.

 • 6.4 ELEKTRO CENTAR ELSTAR prikuplja, obrađuje i upravlja vašim osobnim podacima u skladu sa zahtjevima GDPR-a i to za opisana vremenska razdoblja kako slijedi: (i) sukladno pravnim zahtjevima koje postavljaju građanskopravno i kaznenopravno zakonodavstvo u odnosu na zastaru i obvezne uvjete s kojima ste se složili prihvaćanjem Općih uvjeta, osobni podaci se čuvaju u periodu od 3 godine od dana izvršenja ugovora (u slučaju dostave i neplaćanja); (ii) prikupljeni osobni podaci se arhiviraju/čuvaju više od 3 godine u slučaju zaprimanja zahtjeva za povrat uplate. Nadalje,budite upoznati da možemo obrađivati vaše osobne podatke kako bismo vas informirali o dobrima i uslugama, promotivnim ponudama ili kao bi se provela vaša prijava na novosti. Opće je pravilo, ovi će se osobni podaci obrađivati u svrhe izravnog marketinga samo ako postoji vaša privola te putem komunikacijskih kanala (e-mail, SMS itd.) koje ste nam podastrijeli u vrijeme davanja privole. Uzimajući navedeno u obzir, važno je da ste upoznati s time da temeljimo naše aktivnosti obrade na vašoj privoli sve dok je ne povučete, te da imate svakodobno pravo na povlačenje privole.

 • Korisnik ELEKTRO CENTRA ELSTAR podnošenjem svojih osobnih podataka, potvrđuje i bezuvjetno prihvaća činjenicu da će njegovi osobni podaci biti uvršteni i arhivirani u bazu podataka voditelja obrade te da daje svoju izričitu i nedvosmislenu privolu za obradu njegovih osobnih podataka kao što je to detaljno opisano u poglavlju 6.3.

   

 • 6.5 ELEKTRO CENTAR ELSTAR  vas obavještava da obrada vaših osobnih podataka uključuje: svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima (bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima) kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje, uništavanje itd. (ovaj skup radnji predstavlja samo primjer u ovim općim uvjetima, obrada označava svaku vrstu radnji koji se odnosi na osobne podatke).

 • 6.6 S teritorijalnog aspekta, odredbe uredbe se primjenjuju na sve obrade osobnih podataka koje obavlja voditelj obrade ili izvršitelj obrade sa sjedištem unutar EU, obrade osobnih podataka ispitanika unutar EU, izvršenih od strane voditelja ili izvršitelja obrade izvan EU ako su: roba i usluge ponuđene građanima EU ili ako je ponašanje građana EU nadgledano, profilirano. ELEKTRO CENTAR ELSTAR  je voditelj obrade, kako je to opisano važečim pravilima i zakonima, uključujući GDPR.

 • 6.7 ELEKTRO CENTAR ELSTAR  vas obavještava da ovisno o dobrima/uslugama koje je Korisnik odabrao te o svrhi obrade osobnih podataka, ELEKTRO CENTAR ELSTAR može predati vaše osobne podatke drugim povezanim društvima, trećim osobama ili tijelima javne vlasti u svrhu ispunjavanja onih svrha za koje postoje pravne osnove. Sukladno GDPR-u, primite na znanje da možemo dati ili omogućiti pristup vašim određenim osobnim podacima sljedećim grupama primatelja:

 • - povezanim društvima radi upravljanja narudžbama, - poslovnim partnerima radi dostave naručenih dobara i usluga, - kurirskim službama, - pružateljima platežnih i bankarskih usluga, - pružateljima računovodstvenih usluga radi provođenja vanjskih računovodstvenih usluga, - osiguravajućim kućama, - ostalim trećim osobama s kojima možemo razviti zajednički program radi pružanja naših dobara i usluga, -tijelima javne vlasti Uvjeravamo vas da ćemo provesti dubinske analize kako bismo se uvjerili da naši voditelji obrade i treće osobe implementiraju sve potrebne tehničke i organizacijske mjere potrebne radi udovoljavanja pravnim zahtjevima važećih zakona, uključujući GDPR prilikom prosljeđivanja osobnih podataka Članova/Korisnika.

   

 • 6.8 Osnova na kojoj baziramo obradu osobnih podataka može biti, ovisno o svrhi obrade osobnih podataka, vaša privola koju dajete kada otvarate i potvrđujete svoj korisnički profil, odnosno zahtijevanjem da postanete Član/Korisnik ELSTAR zajednice. Osnova je također i zakonita i/ili izvršavanje ugovora, uzimajući u obzir da je ugovor/trgovački odnos između vas (Klijenta) i ELEKTRO CENTRA ELSTAR, nastao stavljanjem narudžbe te izvršavanjem plaćanja za naručene proizvode odnosno izršavanjem vraćanja proizvoda koji ili nije odgovarajući ili je neželjen, ali je osnova također i legitimni interes ELEKTRO CENTRA ELSTAR, a koji je potreban prilikom izvršavanja trgovačkih i gospodarskih aktivnosti ELEKTRO CENTRA ELSTAR, kao što je predviđeno GDPR-om. Obrađivat ćemo vaše osobne podatke kako bismo poboljšali i osigurali da, bez obzira na okolnosti, zaštitimo Stranicu te Korisnike Vivre platforme od kibernetičkih napada, te kako bi se poboljšale mjere za otkrivanje i prevenciju od pokušaja prijevare uključujući i davanje osobnih podataka tijelima javne vlasti kao i mjere za upravljanje rizicima.

 • 6.9. Također vas želimo u potpunosti obavijestiti o načelima Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR EU 679/2016) te o individualnim pravima ispitanika.

 • 6.10 Opća uredba o zaštiti podataka predviđa šest načela kojima se potrebno voditi prilikom obrade osobnih podataka:

 • a) načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti. Prema tome načelu voditelj mora osigurati da je (1) obrada osobnih podataka izvršena sukladno zakonskim uvjetima te da je drugačija obrada nezakonita; (2) obrada osobnih podataka izvršena na razmjeran način odnosno onako kako bi to smatrao ispitanik; (3) obrada mora biti transparentna što znači da voditelj obrade treba obavijestiti ispitanika otvoreno i jasno o svrhi i sredstvima obrade;

 • b) načelo ograničavanje svrhe. Voditelj postupa u skladu s tim načelom prikupljanjem i obradom osobnih podataka samo u svrhe koje su jasno utvrđene i tako komunicirane ispitaniku;

 • c) načelo smanjenja količine podataka. Voditelj postupa u skladu s tim načelom ako obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni za ispunjavanje svrhe, propisujući da se ne prikupljaju osobni podaci koji nisu potrebni za ispunjavanje svrhe;

 • d) načelo točnosti. Voditelj će prikupljati i obrađivati samo one osobne podatke koji su točni i ažurni;

 • e) načelo ograničenja pohrane. Voditelj postupa u skladu s tim načelom u okviru GDPR-a arhiviranjem/spremanjem vaših osobnih podataka samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;

 • f) načelo cjelovitosti i povjerljivosti. Voditelj postupa u skladu s tim načelom ako je implementirao sve potrebne sigurnosne mjere te interna pravila kojima se sprječava neovlaštena i nezakonita obrada te kojima se sprječava povrede podataka, njihovo mijenjanje ili pak gubitak

 • 6.11 Opća uredba o zaštiti podataka je predvidjela sveukupno 8 prava ispitanika/Članova/Klijenata ELEKTRO CENTRA ELSTAR, kako slijedi:

 • a) pravo na informacije i pristup osobnim podacima (članci 13. I 14.) - upućujemo na to da uvodni dijelovi općih uvjeta te da se u okviru ovoga poglavlja sadržane informacije kao što su: identitet i kontakt podaci voditelja obrade i predstavnika voditelja obrade, kontakt podaci službenika za zaštitu podataka (DPO), svrhe obrade i pravne osnove, primatelji podataka odnosno kategorije primatelja podataka, podaci o slanju osobnih podataka u treće zemlje, odgovarajuće garancije, vrijeme pohrane, prava ispitanika, pravo na podnošenje prigovora, moguće posljedice davanja osobnih podataka, postojanje sustava za automatsko profiliranje;

 • b) pravo ispitanika na pristup (članak 15.) ELEKTRO CENTAR ELSTAR  poštuje pravo ispitanika na pristup što znači da provjerava obradu osobnih podataka te omogućuje pristup osobnim podacima, daje kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, obavještava o roku čuvanja, te omogućuje daljinski pristup osobnim podacima posredstvom sustava koji omogućuje ispitaniku pregled osobnih podataka prethodno utvrivši identitet ispitanika;

 • c) pravno na isprava (članci 16. I 19.) - ELEKTRO CENTAR ELSTAR  poštuje ovo pravo, a ono se odnosi ispravak te na potpunost podataka;

 • d) pravo na zaborav (članci 17. I 19.) - ELEKTRO CENTAR ELSTAR poštuje ovo pravo ako ispitanik traži i to ako je navedeno motivirano i osnovano na valjanom temelju:

 • Razlozi: podaci više nisu potrebni, povlačenje privole, protivljenje, nezakonita obrada, valjani zakoniti zahtjev od strane EU ili lokalnih javnih vlasti, pružanje usluga djeci, maloljetnicima bez prethodno udovoljenih uvjeta Pravo ne može biti zatraženo i stoga ispunjeno ako je obrada potrebna za: izražavanje slobode govora i pristupa informacijama, ispunjenje zakonitog zahtjeva, obavljanje dužnosti u javnom interesu, u svezi zdravlja, arhiviranja, povijesnog ili znanstvenog istraživanja, statističke svrhe, identifikacije, odgovaranje na zahtjev upućen od strane suda;

   

 • e) pravo na ograničenje obrade (članci 18. I 19) - ovaj zahtjev može biti postavljen kako slijedi:

 • Kada se osporava točnost osobnih podataka, zakonitost obrade te da voditelj više ne treba osobne podatke

 • Kada voditelj pohranjuje samo osobne podatke

 • Kada obrada osobnih podataka zahtijeva privolu ispitanika

 • Kada voditelj podnosi svim primateljima promjene u ograničenjima obrade osobnih podataka

 • f) pravo na prenosivost podataka (čl. 20) Sukladno GDPR-u, ELEKTRO CENTAR ELSTAR  treba pomoći ispitaniku kada zatraži prijenos podataka; u jednostavnom formatu, koji računalo može pročitati, te poslati voditelju obrade kojeg je naznačio ispitanik;

 • g) pravo na prigovor (čl. 21) može biti zatraženo samo radi sljedećeg: izravni marketing, znanstveno i povijesno istraživanje; ispunjavanje aktivnosti u javnom interesu; izvršavanje javnih vlasti; legitimni interes voditelja obrade ili trećih osoba

 • h) pravo ispitanika da ne bude ocijenjen automatiziranim profiliranjem (čl. 22), zahtijeva:

 • Nezakonit postupak za kreiranje profila neovisno o svrsi: automatizirana evaluacija kapaciteta i kvalitete rada zaposlenika, odobravanje kredita - ocjenjivanje; Iznimka: postojanje privole ispitanika.

 • Morate također znati da možete kontaktirati Službenika za zaštitu podataka  na e-mail adresu ............ Uvjeravamo vas da ćemo poduzeti sve napore kako bismo promptno odgovorili na vaše zahtjeve te vam pružili potrebne detalje.

 • Nadalje, obavještavamo vas da imate pravo podnijeti prigovor lokalnom nadzornom tijelu.-----------

 • Kako biste podnijeli zahtjev za ispunjenje bilo kojeg prava koje je gore opisano, možete poslati e-mail na dpo@vivre.eu te zahtijevati ispunjenje bilo kojeg prava u odnosu na: (i) ispravak, ažuriranje, ograničenje, brisanje ako obrada osobnih podataka nije u skladu s lokalnim Zakonom br.190/2018 o sprovođenju mjera za izvršenje Pravila(EU) 2016/679 Evropskog Parlamenta i Vijeća iz 26 travnja 2016 zakona o zaštiti osoba vezano za obradu ličnih podataka i slobodnog kruženja podataka i ukidanja Direktive 95/46/CE kao i Pravilnika EZ 679/2016, u mogućnosti izvršenja svih ovih napomjenutih mjera i ako isto može biti zatraženo, ako su osobni podaci netočni ili nepotpuni; (ii) pseudonimizaciju osobnih podataka, (iii) obavještavanje trećih osoba na koje su osobnih podaci preneseni, sve dok napor potreban za to nije u suprotnosti s legitimnim interesima; i (iv) zabranu obrade osobnih podataka koliko god je moguće, sukladno svrsi obrade. Kao Voditelj obrade vas želimo obavijestiti da ćemo odmah prestati s obradom osobnih podataka, čim se svrha u koju smo ih prikupili ispuni.